top of page

Priser

Ridskolans priser fom 20230101

Abonnemangsridning, pris per lektion. Abonnemanget är 19 gånger under höstterminen och 25 gånger under vårterminen. Man kan välja att delbetala.


                           Ridskolehäst   Privathäst

Junior Ponny      217 kr             174 kr

Junior Häst         267 kr             214 kr

Junior Special    287 kr             230 kr

J/H - Theresa     287 kr + 50:- anl.hyra (alt. anl. abb)

Ströridning för Theresa: Medlemskap krävs 360 kr + 50:- anl.hyra (alt. anl. abb)

   

Senior              309 kr               248 kr

Senior-lunch    299 kr               240 kr

Senior-special 363 kr              291 kr

S Theresa        363 kr + 50:- anl.hyra (alt. anl. abb)

Ströridning för Theresa Senior: medlemskap krävs460 kr + 50:- anl.hyra (alt. anl, abb)

Om man vill ha valmöjligheten att växla mellan privathäst/ridskolehäst måste man lösa lektionsabonnemang för ridskolehäst. 


ÖVRIGA PRISER

Strölektion Ponny (gäller ej speciallektioner):   350 kr

Strölektion Häst (gäller ej speciallektioner):   450 kr

Knatteridning:  160 kr

Privatlektion på ridskolehäst 45 minuter:

590 kr

Privatlektion på egen häst 30 minuter:

390 kr

Strölektion privatryttare med egen häst:(medlemskap krävs), max 1 gång/månad. Anläggningsavgift tillkommer.

290 kr

MEDLEMSKAP

Medlemskap i klubben är obligatoriskt för:

  • Alla lektionsryttare

  • För att rida på knatteridningen (f o m 2:a gången).

  • För de som vill deltaga i klubbtävlingar.

  • För att lösa ridhusabonnemang.

  • För att få lösa tävlingslicens för klubben.

Medlemsavgifter 2023

Junior t o m 18 år, 300:-.

Senior f o m 19 år, 400:-

Vill du bli medlem i ÅRF!

Skicka ett mail till ridskolan@asbygden.se med dina fullständiga uppgifter så vi kan lägga in dig i vårt system som medlem, så skickar vi en faktura på medlemsavgiften.

Du har genom ditt medlemsskap i klubben en olycksförsäkring som gäller vid deltagande i ridskolans verksamhet. Du får även tidningen Häst och ryttare som ges ut av svenska ridsportförbundet.

Priser: Om
bottom of page