top of page

Åsbygdens Ryttarförening

Åsbygdens Ryttarförening (ÅRF) är en ideell förening med cirka 400 medlemmar och cirka 300 personer som rider hos oss varje vecka. Alla ridskolehästarna ägs av föreningen. Föreningen ansvarar för underhåll och skötsel av vår anläggning med ridhus och 25 stallplatser. Krokoms Kommun äger anläggningen och upplåter den till föreningen via ett nyttjanderättsavtal. Föreningen har gett i uppdrag till Ås Ridskola ek fören (ÅRS) att driva ridskoleverksamhet för föreningens medlemmar. Detta regleras bland annat genom ett avtal mellan ÅRF och ÅRS. Föreningen har stort inflytande över ridskolans verksamhet, genom sitt delägarskap i ÅRS samt att ÅRF är moderförening till ÅRS. ÅRF utser tre av fem ledamöter till styrelsen i ÅRS. De senaste åren har ordförande och kassör varit samma i båda styrelserna för att förenkla samarbetet och informationsöverföringen.


Föreningsidé

Hos Åsbygdens ryttarförening(ÅRF) ska alla vara välkomna. Verksamheten ska drivas  professionellt, med glädje och intresse för ridsporten och den enskilda ryttarens utveckling. Vi uppmuntrar till ett livslångt intresse för hästar och ridning.


Vision

ÅRF ska vara först in i framtiden


Värdegrund för ÅRF 

I ÅRF är alla välkomna.

I ÅRF uppmuntrar vi varandra till delaktighet och engagemang

I ÅRF ska präglas av trivsel, glädje och respekt för varandra och för     hästarna.

I ÅRF är alla lika mycket värda och vi tolererar inte mobbing, droger, främlingsfientlighet eller någon annan särbehandling.

Här hittar ni föreningens stadgar

IMG_4951_edited.jpg
bottom of page