top of page

Anläggningsregler

 • Betalning
  För att få rida i ridhus och på utebana krävs anläggningsabonnemang eller att du betalar för enskilda gånger enligt nedan.
  Anläggningsabonnemang kan lösas av medlem i Åsbygdens Ryttarförening.
  Anläggningsabonnemanget gäller för ekipaget, rider du fler hästar eller har medryttare kan du lösa tilläggsabonnemang, se aktuell prislista. Rider du enstaka gånger i ridhuset/utebanan är priset 100 kr per tillfälle för medlem och 200 kr per tillfälle för icke medlem..
  För bokning av hela ridhuset gäller speciella regler - kontakta ridskolechefen för information.

 • Ridtider
  För de som har anläggningsabonnemang är ridning i ridhuset och på utebanan tillåten då ridskolan inte har verksamhet, schema för detta anslås veckovis. Ridning på teorilektioner är reserverat för de som har anläggningsabonnemang. Vill du rida enstaka gånger går det bra på dagtid och på helgerna. En halvtimma innan kvällens lektioner börjar, byggs det vissa dagar fram hinder/bommar inför hopp/markarbetslektioner. Ridhuset måste vara utrymt senast 5 minuter innan ridlektion börjar.

 • Ridregler
  Ingång till ridhuset sker genom Dörren på ridhusets kortsida. Att använda de stora portarna är strängeligen förbjudet! Var alltid noga med att dörren sedan stängs.
  All ridning utanför klubbens organiserade verksamhet sker på egen risk.

 • Alla mockar efter sig! Det gäller också om hästen bajsar någon annan stans på anläggningen. Precis som hemma i sitt eget stall.

 • Att rida med hörlurar är förbjudet!
  Strikt högerregel gäller vid ridning i ridhus och på utebana. Du som nyttjar anläggningen måste använda hjälm samt i övrigt uppträda som ett föredöme för de ungdomar som vistas på anläggningen. Alla ryttare måste ha full kontroll på sin häst och vara observant på andra ryttare på anläggningen. Man tar extra hänsyn till de barn som vistas i ridhuset eller utebanan.

 • Hoppning
  Hoppning är endast tillåten på de tider som anges på anläggningsschemat. När det är hopptid har hoppryttare företräde framför ryttare som inte hoppar. Allt hindermaterial ska plockas undan efter hoppning. Går material sönder måste ridskolepersonalen informeras. Ryttare under 18 år måste ha målsman närvarande vid hoppning. Målsman kan överlåta ansvaret på annan vuxen.

 • Longering / tömkörning
  är endast tillåten med en häst i taget. Om antalet hästar i ridhuset överstiger 5 är longering/tömkörning inte tillåten.

 • Privatlektioner
  Privatlektioner får endast ske med ridskolans fasta personal samt föreningens godkända tränare/instruktörer. F-skattsedel är ett måste och tränare/instruktör skall ha dokumenterad relevant utbildning. Tränaren/ Instruktören ska, om det är fler än 5 hästar i ridhuset, befinna sig på läktaren.

Överträdelse av regler
Vid ridning utan betalning uttas en avgift på 200 kr.

Överträdelse av övriga regler ges en varning, om beteendet inte ändras medför detta avstängning efter beslut av ÅRF:s styrelse

IMG_8528_edited.jpg
bottom of page