Hoppa till sidans innehåll

Mål och handlingsplaner


 HÄR kan du läsa dokumentet i sin helhet. För att bara titta på de handlingsplaner som är kopplade till målen, kan du klicka här.

 

Mål och handlingsplaner

Nedan presenteras målsättning för respektive område samt styrelsens handlingsplan, vilken visar hur vi ska arbeta för att uppnå våra mål. Mål och handlingsplaner utvärderas och revideras årligen och är utgångspunkten för ÅRFs verksamhet.

Mål för föreningen

·         ÅRF ska bedriva ridskoleverksamhet utifrån vår värdegrund, i första hand genom Åsbygdens Ridskola ek fören (ÅRS).

·         ÅRF ska genom ÅRS och samarbete med andra aktörer bedriva ridutbildning på gymnasienivå.

·         SvRF säkerhetsföreskrifter ska efterföljas i alla delar av verksamheten.

·         ÅRF ska välkomna alla som vill vara medlemmar och uppmuntra till att alla medlemmar vill engagera sig på den nivå man själv önskar.

·         ÅRF ska uppmuntra tävlingsverksamhet genom att stötta Tävlingssektionen (TS).

·         ÅRF vill ha en välfungerande barn- och ungdomsverksamhet och därför stöttar ÅRF Barn- och ungdomssektionens (BUS) arbete.

·         ÅRF ska utveckla och bredda barn- och ungdomsverksamheten.

Mål för styrelsearbetet

·         Styrelsen ska ha ett sådant arbetssätt att det är enkelt att göra en överlämning till nya styrelsemedlemmar och för att säkerställa långsiktighet i styrelsearbetet

·         Få medlemmarna intresserade av och delaktiga i ÅRFs verksamhet

·         Fortsätta arbeta med och tydligöra vår vision och värdegrund samt våra mål och handlingsplaner för ridskolan och dess medlemmar.

·         Tydligt formulerade kort- och långsiktiga mål vad gäller såväl förening, verksamhet som ekonomi

·         Tydliggöra och konkretisera styrelsens uppdrag och arbetsbeskrivning

·         Erbjuda stimulerande verksamhet för att behålla och få nya medlemmar

·         Samverka med kommun, skola, föreningar och andra aktörer i vår närhet

Mål för anläggningen

·         ÅRF ska arbeta för en funktionell och välfungerande anläggning.

·         Stenhårt arbeta för en ny servicebyggnad!

·         Samarbeta med Ridskolan för att ta fram en långsiktig investeringsplan

Mål för ekonomin

·         ÅRF ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi som täcker kostnader och investeringar beslutade av styrelsen.

Mål för marknadsföring

·         Utveckla och förbättra kommunikationen med våra medlemmar, kunder och övrig omvärld

·         Aktivt verka för goda och långsiktiga relationer med minst fem samarbetspartners/sponsorer

 

Mål för hästmaterialet (utifrån att ÅRF äger hästar o ponnier)

·         Samtliga hästar/ponnier ska vara välridna, lämpliga samt fungera i den dagliga verksamheten

·         60 % av hästarna/ponnierna ska träningsmässigt motsvara LB hoppning och LA dressyr

 

Mål och handlingsplaner

På följande sidor presenteras målsättning för respektive område samt styrelsens handlingsplan, vilken visar hur vi ska arbeta för att uppnå våra mål. Mål och handlingsplaner utvärderas och revideras årligen och är utgångspunkten för ÅRFs verksamhet.

Mål för föreningen

·         ÅRF ska bedriva ridskoleverksamhet utifrån vår värdegrund, i första hand genom Åsbygdens Ridskola ek fören (ÅRS).

·         ÅRF ska genom ÅRS och samarbete med andra aktörer bedriva ridutbildning på gymnasienivå.

·         SvRF säkerhetsföreskrifter ska efterföljas i alla delar av verksamheten.

·         ÅRF ska välkomna alla som vill vara medlemmar och uppmuntra till att alla medlemmar vill engagera sig på den nivå man själv önskar.

·         ÅRF ska uppmuntra tävlingsverksamhet genom att stötta Tävlingssektionen (TS).

·         ÅRF vill ha en välfungerande barn- och ungdomsverksamhet och därför stöttar ÅRF Barn- och ungdomssektionens (BUS) arbete.

·         ÅRF ska utveckla och bredda barn- och ungdomsverksamheten.

Mål för styrelsearbetet

·         Styrelsen ska ha ett sådant arbetssätt att det är enkelt att göra en överlämning till nya styrelsemedlemmar och för att säkerställa långsiktighet i styrelsearbetet

·         Få medlemmarna intresserade av och delaktiga i ÅRFs verksamhet

·         Fortsätta arbeta med och tydligöra vår vision och värdegrund samt våra mål och handlingsplaner för ridskolan och dess medlemmar.

·         Tydligt formulerade kort- och långsiktiga mål vad gäller såväl förening, verksamhet som ekonomi

·         Tydliggöra och konkretisera styrelsens uppdrag och arbetsbeskrivning

·         Erbjuda stimulerande verksamhet för att behålla och få nya medlemmar

·         Samverka med kommun, skola, föreningar och andra aktörer i vår närhet

Mål för anläggningen

·         ÅRF ska arbeta för en funktionell och välfungerande anläggning.

·         Stenhårt arbeta för en ny servicebyggnad!

·         Samarbeta med Ridskolan för att ta fram en långsiktig investeringsplan

Mål för ekonomin

·         ÅRF ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi som täcker kostnader och investeringar beslutade av styrelsen.

Mål för marknadsföring

·         Utveckla och förbättra kommunikationen med våra medlemmar, kunder och övrig omvärld

·         Aktivt verka för goda och långsiktiga relationer med minst fem samarbetspartners/sponsorer

 

Mål för hästmaterialet (utifrån att ÅRF äger hästar o ponnier)

·         Samtliga hästar/ponnier ska vara välridna, lämpliga samt fungera i den dagliga verksamheten

·         60 % av hästarna/ponnierna ska träningsmässigt motsvara LB hoppning och LA dressyr

Styrelsens handlingsplaner

Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra? Varför?

Vem/vilka ska göra det?

Hur följs det upp? När?

När ska det vara klart?

Status?

- Tydliggöra styrelsens uppdrag och ansvar.

- Förenkla samarbete mellan styrelse och ridskolechef.

- Förenkla överlämning till ny styrelse.

 

-Upprätta arbetsbeskrivning för styrelsen och de olika rollerna i styrelsen.

- Arkivera alla pärmar i Föreningsarkivet.
 - Dokument i Dropbox och i pärmar från kassör, ordförande och sekreterare ska struktureras så att  överlämningen till kommande styrelse blir smidig .

-Beslutstablå ska upprättas.

-fortsätta arbeta med mål och handlinsplaner

Styrelsen

 

 

Ordförande, kassör och sekreterare.

 

 

 

 

Sekreterare

 

Styrelsen

På ordinarie styrelsemöte våren 2015.

 

juni 2015

 

 

 

Medlemmarna ska uppmuntras till att bli aktiva och delaktiga i föreningens arbete.

-Årligen anordna en föreningsdag (prova på ridning etc).

-Upprätta och skicka ut  ett  informations-blad till alla medlemmar om hur man som medlem kan engagera sig i ÅRF.

- Föreningen ska erbjuda medlemmarna möjlighet at ta Ridborgarmärket.

- Anordna ”After horse” på ridskolan.

Styrelsen tillsammans med ridskolans personal.

På ordinarie styrelsemöte under hela våren 2015.

Juni 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2015

Långsiktig och hållbar Ekonomi

 

-Upprätta en  årsbudget för 2015.

- Upprätta en affärsplan.

Kassören tillsammans med styrelsen.

Holgén och partners  styrelse & ridskolechef.

Dec 2014 på ordinarie styrelsemöte

Jan 2015

 

Nov 2014

Ha en fungerande BUS. Utveckla och bredda barn- och ungdoms-verksamheten.

 

-Utse en ansvarig ur ridskolans personal som bollplank och samordnare

- Anordna julshow

-Anordna en BUS-dag för att engagera medlemmarna

-Skapa mall för vad BUS innebär och skall tillföra ridskolans verksamhet

- Förbättra kommunikationen mellan personal och BUS

-Möjlighet till uteritt med målsman. Bra träning för både hästarna och för eleverna.

- Införa ett skötarsystem för att fånga upp barn och ungdomar till att vara mer på ridskolan och i förlängningen få en bättre rekryteringsbas till BUS.

Styrelsen, ÅRS och ridskolechef

 

 

 

På ordinarie styrelsemöte våren 2015.

Hösten 2015

Stötta ridskolan i sponsorarbetet. /Sponsorvägg/sponsorpaket

Tillsätta en sponsorgrupp.

Ridskolechef och representant från styrelsen tillsammans med intresserade medlemmar

På ordinarie styrelsemöte Jan 2015.

Våren 2015

Fortsätta att arbeta med att tydliggöra vår värdegrund och våra mål för medlemmarna.

- Måldokumentet ska finnas tillgängligt på hemsidan.

- Informationsmöte för medlemmarna.

Styrelsen

Dec 2014 på ordinarie styrelsemöte.

Nov 2014

 

Dec 2014

Marknadsföring

Utse en person som ansvarar för den löpande uppdateringen av hemsidan.

-Färdigställa Välkomstfoldern

Styrelsen

 

 

 

Ordinarie styrelsemöte dec  2014.

Dec 2014

Anläggningen

-Se över och prioritera insatser. Sammanställa den långsiktiga planen och upprätta kort- och långsiktig budget

- Involvera kommunen & inleda en dialog runt vem som bär vilket ansvar för underhåll av anläggningen.

- Skriva avtal med kommunen om nyttjanderätt

Anläggningsgruppen & styrelsen

 

 

Anläggningsgruppen & styrelsen

 

 

Styrelsen

 

 

Våren 2015

- Samtliga hästar/ponnier ska vara välridna, lämpliga samt fungera i den dagliga verksamheten

-Upprätta rutin för hästinköp

-Återinföra skötarsystem.

- avsätta pengar i budget för framtida hästinköp

 

Styrelsen

 

 

 

Jan 2015

Hösten 2015

 

Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:10 Skribent: Karin Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Åsbygdens RF - Ridsport
Åsvägen 79
83671 Ås

Kontakt:
Tel: 0703633939
E-post: ridskolan@asbygden.s...

Se all info