Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 24 februari

28 JAN 2019 11:02
  • Skapad: 28 JAN 2019 11:02

Kallelse till Årsmöte

Åsbygdens Ryttarförening den 24/2 kl 18:00 på Två Kockar i Lugnvik

Vi välkomnar alla medlemmar till årsmöte sista söndagen i februari som brukligt i denna förening och vi önskar att så många som möjligt vill komma!

Tveka inte att delta, vi behöver engagerade medlemmar!

ÅRF bjuder på pizzabuffé

Anmälan görs till This is a mailto link

Sista dag för anmälan 20/2

Dagordning för Årsmöte med Åsbygdens Ryttarförening 2019-02-24:

1. Val av ordförande för mötet

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet

3. Upprättande av röstlängd

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

5. Fastställande av dagordning

6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

7. Behandlande av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning.

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Behandling av ev sektioners verksamhets och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning

11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17§ angivna antalet

12. Val av ordförande för föreningen, för en tid av ett år

13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid om två år samt ev fyllnadsval jämte suppleanter

14 Val av ev sektioner förutom ungdomssektion

15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

17. Val av valberedning om tre ledamöter samt utseende av sammankallande

18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

19. Fastställande av årsavgifter

20. Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmöte

Övriga ärenden enl 13 § är enskilda medlemmars möjlighet att påverka i föreningen, om du har ett ärende du vill ta upp på årsmötet skall du skriftligen framföra detta till styrelsen senast tre veckor före årsmötet, (enklast att mejla ordförande This is a mailto link) och styrelsen skall sen skicka ut ärendet till alla medlemmar sju dagar före årsmötet.  

Välkomna!

Styrelsen i ÅRF

Skribent: Margitha Nordquist
Epost: Adressen Gömd

ÅRF sponsorer och samarbetspartners:

 

Ica Maxi

 

agria

 

 

GS_logo2015_webb

 

 

 

 

 

Postadress:
Åsbygdens RF - Ridsport
Åsvägen 79
83695 Ås

Kontakt:
Tel: 06338006
E-post: ridskolan@asbygden.s...

Se all info